Boorelektrode Cu Ø 6,0 x 400 mm / ve 20 stuksBinnendiameter Ø 2 mm

  Boorelektrode Cu Ø 6,0 x 400 mm / ve 20 stuksBinnendiameter Ø 2 mm More info >>

  Articlenr: #B04.41.060S

  Add to cart

  Boorelektrode Cu Ø 4,0 x 400 mm / ve 20 stuks

  Boorelektrode Cu Ø 4,0 x 400 mm / ve 20 stuks More info >>

  Articlenr: #B04.41.040

  Add to cart

  Boorelektrode Cu Ø 2,7x 400 mm / ve 20 stuks

  Boorelektrode Cu Ø 2,7x 400 mm / ve 20 stuks More info >>

  Articlenr: #B04.41.027

  Add to cart

  Boorelektrode Cu Ø 3,0 x 400 mm / ve 20 stuks

  Boorelektrode Cu Ø 3,0 x 400 mm / ve 20 stuks More info >>

  Articlenr: #B04.41.030

  Add to cart

  Boorelektrode Cu Ø 2,3 x 400 mm / ve 20 stuks

  Boorelektrode Cu Ø 2,3 x 400 mm / ve 20 stuks More info >>

  Articlenr: #B04.41.023

  Add to cart

  Boorelektrode Cu Ø 2,5 x 400 mm / ve 20 stuks

  Boorelektrode Cu Ø 2,5 x 400 mm / ve 20 stuks More info >>

  Articlenr: #B04.41.025

  Add to cart

  Boorelektrode Cu Ø 2,0 x 400 mm / ve 20 stuks

  Boorelektrode Cu Ø 2,0 x 400 mm / ve 20 stuks More info >>

  Articlenr: #B04.41.020

  Add to cart

  Boorelektrode Cu Ø 1,8 x 400 mm / ve 20 stuks

  Boorelektrode Cu Ø 1,8 x 400 mm / ve 20 stuks More info >>

  Articlenr: #B04.41.018

  Add to cart

  Boorelektrode Cu Ø 1,7 x 400 mm / ve 20 stuks

  Boorelektrode Cu Ø 1,7 x 400 mm / ve 20 stuks More info >>

  Articlenr: #B04.41.017

  Add to cart

  Boorelektrode Cu Ø 1,6 x 400 mm / ve 20 stuks

  Boorelektrode Cu Ø 1,6 x 400 mm / ve 20 stuks More info >>

  Articlenr: #B04.41.016

  Add to cart

  Boorelektrode Cu Ø 1,5 x 400 mm / ve 20 stuks

  Boorelektrode Cu Ø 1,5 x 400 mm / ve 20 stuks More info >>

  Articlenr: #B04.41.015

  Add to cart

  Boorelektrode Cu Ø 1,4 x 400 mm / ve 20 stuks

  Boorelektrode Cu Ø 1,4 x 400 mm / ve 20 stuks More info >>

  Articlenr: #B04.41.014

  Add to cart

  Boorelektrode Cu Ø 1,3 x 400 mm / ve 20 stuks

  Boorelektrode Cu Ø 1,3 x 400 mm / ve 20 stuks More info >>

  Articlenr: #B04.41.013

  Add to cart

  Boorelektrode Cu Ø 1,2 x 400 mm / ve 20 stuks

  Boorelektrode Cu Ø 1,2 x 400 mm / ve 20 stuks More info >>

  Articlenr: #B04.41.012

  Add to cart

  Boorelektrode Cu Ø 1,1 x 400 mm / ve 20 stuks

  Boorelektrode Cu Ø 1,1 x 400 mm / ve 20 stuks More info >>

  Articlenr: #B04.41.011

  Add to cart

  Boorelektrode Cu Ø 1,0 x 400 mm / ve 20 stuks

  Boorelektrode Cu Ø 1,0 x 400 mm / ve 20 stuks More info >>

  Articlenr: #B04.41.010

  Add to cart

  Boorelektrode Cu Ø 0,9 x 400 mm / ve 20 stuks

  Boorelektrode Cu Ø 0,9 x 400 mm / ve 20 stuks More info >>

  Articlenr: #B04.41.009

  Add to cart

  Boorelektrode Cu Ø 0,8 x 400 mm / ve 20 stuks

  Boorelektrode Cu Ø 0,8 x 400 mm / ve 20 stuks More info >>

  Articlenr: #B04.41.008

  Add to cart